Wykaz środków ochrony roślin w integrowanej produkcji

Na stronach internetowych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu zostały opublikowane wykazy środków ochrony roślin , które mogą być stosowane w integrowanej produkcji roślin. Za Instytutami na łamach portalu farmer. Prowadzisz integrowaną produkcję roślinną? Masz dylemat jaki środek możesz zastosować? Odpowiedzi na swoje pytania znajdziesz na stronach Instytutu Ogrodnicta i Instytutu Ochrony Roślin.

Sprawdź wykazy środków dla upraw warzywnych, sadowniczych i rolniczych.

Platforma Sygnalizacji Agrofagów. Projekt realizowany w zadaniach 1. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy. Wykaz środków ochrony roślin do Integrowanej Produkcji. System integrowanej produkcji umożliwia uzyskanie płodów rolnych o najwyższych wartościach biologicznych i odżywczych oraz bezpiecznych dla zdrowia ludzi.

Produkty roślinne poddawane są ścisłej kontroli pod kątem pozostałości środków ochrony roślin , nawozów oraz innych substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Przygotowanie listy dostępnych w integrowanej produkcji środków ochrony roślin jest częścią Programu wieloletnie IOR – PIB pod nazwą „Ochrona roślin . Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin informuje, że na stronach internetowych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu zostały opublikowane wykazy środków ochrony .

Atlas chorób roślin rolniczych. Kalkulator opłacalności. Znaczenie doboru odmian kukurydzy w systemie integrowanej produkcji roślinnej.

Uczestnictwo w systemie IP pozwala na otrzymanie . Program ochrony jabłoni oraz wykaz środków ochrony roślin zalecanych do stosowania w uprawie jabłoni uwzględniający wymagania Federacji . Wykazy środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w integrowanej produkcji są publikowane w:. Producenci IP są objęci obowiązkowymi szkoleniami, a cały proces produkcji, aż do zbiorów, podlega szczegółowym kontrolom. Wykaz gatunków zgłoszonych do systemu integrowanej produkcji. Odporność agrofagów na środki ochrony roślin. Informacja o prowadzeniu.

Plony roślin uprawnych w Polsce na tle krajów Europy Zachodniej są ogólnie niskie, a do tego wykazują duże wahania sezonowe. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin , lub integrowanej produkcji roślin, lub innego dokumentu . Integrowana produkcja oraz integrowana ochrona roślin w świetle nowych regulacji prawnych. Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin przechowuje wykaz , o którym mowa w ust.

Intensyfikacja produkcji rolnej, stosowanie coraz większej ilości nawozów sztucznych i środków ochrony roślin (ś.o.r.) niesie ze sobą ryzyko zanieczyszczenia środowiska naturalnego. X działalność pozarolnicza i leśna np. Jabłka powinny być produkowane zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin lub jeśli gospodarstwo uczestniczy w systemie to Integrowanej Produkcji owoców (z uwzględnieniem dedykowanej metodyki przy eksporcie do Chin).

Wykazy znajdują się na stronach GIORIN-u oraz MRiRW. Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin i materiału siewnego zaprawionego środkiem ochrony roślin oraz produkcją i reklamą środków ochrony roślin. Nadzór nad prawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin, oraz stosowaniem środków . Z pomocą przyszły dwa instytuty naukowe, które opracowały specjalne bazy zawierające wykazy środków dla integrowanej produkcji roślin.

Wśród rekomendowanych środków . Zawarte są w nim następujące działy: wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania na roślinach sadowniczych, program stosowania.