Uprawa roli pod zboża ozime

Uproszczeń w uprawie roli pod zboża jare wczesnego siewu raczej nie powinniśmy stosować. W dobie dążenia do rolnictwa integrowanego ważną rolę powinny spełniać międzyplony uprawiane zgodnie z programami rolnośrodowiskowymi. Wymuszają one pozostawienie ich na polu aż do marca następnego roku. Odpowiednie przygotowanie gleby do siewu ma istotny wpływ na późniejszy wzrost i rozwój roślin.

Czynnikiem równie ważnym jest także przedplon, którego wartość znacząco wpływa na plon rośliny następczej. Pszenżyto jest przydatne na stanowiska, gdzie powodzenie uprawy ozimego jęczmienia i pszenicy jest zawodne.

Tak jak każda roślina uprawna, wymaga właściwego przygotowania roli przed siewem, tym bardziej że to właśnie te zabiegi w dużej mierze decydują o wschodach roślin, ich wyrównaniu i . Należy wziąć pod uwagę rodzaj przedplonu, zwięzłość gleby, uwilgotnienie, a także rodzaj maszyn, jakimi dysponuje dane gospodarstwo. Przed wysianiem pszenicy ozimej w przypadku przedplonów, które dosyć wcześnie schodzą z pola , np. Na co należy zwrócić uwagę przy nawożeniu przedsiewnym zbóż ozimych – Duration: 5:40.

Dobre przygotowanie roli jest ważnym czynnikiem w całokształcie uprawy w płodozmianie. Zespół ten powinien rozpoczynać całokształt uprawy pod rośliny ozime czy jare. Po żniwach, po skoszeniu zbóż , nie zawsze wykonuje się niezbędną podorywkę.

Przyczyny takiego stanu rzeczy można upatrywać się w nieodpowiednim przygotowaniu gleby pod uprawę w płodozmianie.

Należy pamiętać, że dobre przygotowanie roli , na które składa się zespół uprawek pożniwnych, przedsiewnych i przedzimowych jest gwarancją udanych plonów. Pożniwną uprawę ściernisk wykonuje się po zbiorach zbóż , rzepaku i grochu. Podstawowym celem podorywki jest szybkie zakrycie glebą nasion chwastów oraz ograniczenie parowania z powierzchni roli. Wykonuje się ją w miarę płytko. Podorywka ma sens jedynie wtedy, gdy czas pomiędzy siewem a zbiorem umożliwia . Uprawa roli pod pszenicę ozimą.

Metoda uprawy i rodzaj przedplonu decydują o liczbie i kolejności czynności uprawowych pod pszenicę ozimą. W uprawie integrowanej ważną rolę odgrywa właściwe zagospodarowanie ścierniska, przez wzruszenie go pługiem podorywkowym, . Przy uprawie gleby pod zasiew powinniśmy się kierować następującą zasadą: „uprawiaj tak dużo jak to jest konieczne i tak mało jak to jest możliwe”. Obecne zalecenia dotyczące orki siewnej uległy zmianie. Najsłabsza ozimina plonuje lepiej niż najlepsza jarka” – to powiedzenie pokutuje wśród plantatorów zbóż nie od dziś. Widać to dobrze w strukturze zasiewów, gdzie zboża ozime królują od lat.

Słabsze plonowanie jarych form pszenicy, jęczmienia czy pszenżyta wynika głównie z krótszego okresu rozwoju . Zbiory pszenżyta mogą być także przeznaczane do słodowania, gdyż pod względem aktywności enzymatycznej i rozpuszczalności białek znacznie przewyższa jęczmień, dlatego śmiało można go. W uprawie pszenżyta ozimego możemy stosować te same nawozy co w nawożeniu pszenicy czy żyta. Przy uprawie pszenicy ozimej po przedplonach wcześnie schodzących z pola ( rzepak ozimy , zboża ) bezwzględnie należy wykonać podorywkę, która.

Dawki azotu, fosforu i potasu pod pszenicę zależą od zasobności gleby, rodzaju przedplonu i wysokości spodziewanych plonów.

Najlepiej plonuje po ziemniakach na oborniku, łubinie żółtym, wyce ozimej i seradeli. Spośród zbóż dobrym przedplonem jest kukurydza i owies, a w dalszej kolejności jęczmień. Najgorszy wariant to uprawa po sobie oraz po pszenicy i życie. Sposób uprawy gleby pod pszenżyto ozime zależy od zwięzłości gleby, przedplonu i terminu zbioru, stanu roli po zbiorze, panujących warunków atmosferycznych oraz posiadanego sprzętu. Obecnie, obok klasycznej uprawy płużnej, w przygotowaniu gleby pod zasiew zbóż stosuje się metodę uproszczoną . Negatywny wpływ przedplonu można ograniczyć uprawą poplonów ścierniskowych.

Prawidłowa uprawa gleby ma istotny wpływ na plonowanie, a szczególnie terminowe i odpowiednio wczesne wykonanie orki siewnej (najlepiej na 2-tygodnie przed siewem). Błędy w technologii uprawy zbóż zdarzają się już w czasie przygotowywania pola do siewu. Ważnym elementem agrotechniki związanym z uprawą roli jest posiewne wałowanie.

Szczególnie jeśli chodzi o pierwszą wczesnowiosenną dawkę, zalecaną do stosowania pod zboża ozime w czasie ruszania wegetacji. Autorzy opracowania: dr hab. Witold Grzebiszdr inż. Konwencjonalna i konserwujące metody uprawy roli w integrowanej produkcji pszenicy.

Pszenica ozima lepiej od innych zbóż znosi uprawę na. Odnotować można jedynie korzystny wpływ siewu bezpośredniego na jego koncentrację. Słowa kluczowe – key words: sposoby uprawy roli – tillage methods, pszenica ozima – winter wheat, pszenżyto ozime – winter triticale, jęczmień jary – spring barley, plon – yiel elementy plonowania.

Na dobrych stanowiskach z uregulowanym odczynem pH gleby, jesienne nawożenie pod zboża ozime powinno dotyczyć w zasadzie dwóch składników – fosforu i potasu. Optymalny system nawożenia zbóż tymi składnikami powinien opierać się na znajomości zasobności stanowiska w przyswajalne ich formy.