Słodyszek rzepakowy zwalczanie

Słodyszek rzepakowy to niestety jeden z najgroźniejszych szkodników rzepaku. Jego zwalczanie nie jest określane jako zabieg łatwy. Przestrzeganie norm agrotechnicznych pozwala zmniejszyć liczbę zabiegów chemicznego zwalczania szkodników, nawet o połowę (tabela 1).

Metody i sposoby ochrony rzepaku przed słodyszkiem i chowaczami, które występują zazwyczaj w tym samym czasie wg Metodyki integrowanej . Przedstawiamy zalecenia dotyczące zwalczania tego szkodliwego owada.

Na plantacjach rzepaku pojawił się słodyszek rzepakowy Zwalczanie chrząszcza jest kluczowe w obecnej fazie rozwoju roślin. Sprawdź, jak robić to skutecznie! W znacznym stopniu uszkadza on wszystkie odmiany – straty w plonach sięgają nawet. W walce ze szkodnikiem musimy uważać, aby nie zaszkodzić owadom pożytecznym – pszczołom. Po wprowadzeniu zakazu stosowania zapraw wiosna zapowiada się dość ciekawie: Ile słodyszka rzepakowego , chowacza czterozębnego i chowacza brukwiaczka znajdziemy w żółtych naczyniach?

Nasze wskazówki pomogą w zwalczaniu tych szkodników. Dopiero po rozpoczęciu wegetacji będziemy . W ostatnim tygodniu spotkałam się z wieloma pytaniami dotyczącymi zabiegu zwalczania słodyszka rzepakowego , m.

Niestety nie można prosto i jednoznacznie odpowiedzieć na te pytania. Wprowadza się modyfikacje formulacji, mieszaniny, ale chodzi też o to by uniknąć niesprawdzonych lub niepełnych informacji, a nawet plotek cieszących konkurencję. W Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu w ostatnich latach badano wiele zalecanych do zwalczania słodyszka rzepakowego środków.

Zagrożenie słodyszkiem rzepakowym jest największe na wiosnę, przed kwitnieniem rzepaku, gdy. Dorosłe osobniki osiągają długość 5- milimetra. Ich ciało jest owalne, o ubarwieniu czarnym z charakterystycznym połyskiem. Plenum 5WG – środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania słodyszka rzepakowego w uprawie rzepaku ozimego.

Na roślinie działa systemicznie. Jak skutecznie walczyć ze słodyszkiem Jednym z groźniejszych gatunków owadów żerujących na plantacjach rzepaku jest słodyszek rzepakowy. W skrajnych przypadkach. Zabiegi zwalczania słodyszka rzepakowego , zwłaszcza późno nalatującego oraz szkodników łuszczynowych wymagają szczególnego przygotowania, również ze względu na licznie występujące w tym czasie zapylacze, przede wszystkim pszczoły.

Na rzepaku stwierdzono występowanie ponad 100 . Chrząszcze zimują w ściółce, na miedzach, rowach i skrajach lasów. W temperaturze gleby około 10°C opuszczają one miejsca zimowego spoczynku i przenoszą się na kwiaty koloru żółtego. Na pola rzepaku przelatują w okresie przed . W Polsce mamy z tym problem, przy czym to słodyszek rzepakowy jest obecnie najsilniej uodpornionym gatunkiem.

W związku z tym chemiczne zwalczanie szkodników, przy braku skuteczniejszych meto nadal będzie dominować w walce z nimi. Do najważniejszych szkodników rzepaku w Polsce należą: chowacz brukwiaczek, słodyszek. Rzepak ozimy znajduje się w fazie zwartego kwiatostanu.

Na plantacjach stwierdzono pierwsze chrząszcze słodyszka rzepakowego , które mogą powodować uszkodzenia nadgryzając pąki kwiatowe. Jeśli faza pąkowania z powodu chłodów przedłuża się szkody mogą być duże. Uszkodzone w tym okresie pąki żółkną . Dursban 4EC – w rzepaku ozimym i jarym szczególnie polecany do zwalczania chowaczy łodygowych oraz słodyszka rzepakowego. Największe znaczenie gospodarcze mają szkodniki występujące w okresie wiosennej wegetacji: chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa uruchomiła w tej sprawie komunikaty w zachodnich powiatach Wielkopolski. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania słodyszka rzepakowego na rzepaku należy .