Owies w żywieniu cieląt

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu. Podstawowym celem, który chcemy osiągnąć w odchowie cieląt , jest szybki wzrost, możliwie wczesne rozwinięcie i sprawne funkcjonowanie przedżołądków, głównie żwacza oraz prawidłowy rozwój gruczołu mlekowego u. Już nasi dziadkowie w żywieniu cieląt stosowali owies. Aby jego wartość była korzystniejsza dla cielęcia , dobrze uszkodzić okrywę ziarniaka najlepiej poprzez gniecenie.

Owies z racji wyższej niż w przypadku innych zbóż zawartości cukrów i tłuszczu, jest bardzo chętnie pobierany przez cielęta.

Dobrze więc pamiętać o . Całe ziarno kukurydzy jest kluczowym elementem dawki pokarmowej dla cieląt. Zarówno owies jak i jęczmień są zbożami zawierającymi dość duże (w porównaniu do innych gatunków zbóż) ilości włókna. Stąd ich wykorzystanie w żywieniu zwierząt innych niż bydło jest raczej ograniczone.

W przypadku bydła zawartość włókna w ziarnie zbóż jest pożądana ze względu na znaczny . Do spożywania pasz objętościowych i treściwych należy przyzwyczajać cielęta jak najwcześniej, zadając im już w drugiej dekadzie życia siano łąkowe i gnieciony lub śrutowany owies , a następnie mieszankę pasz treściwych. Trzytygodniowe cielęta jedzą .

Ja jak kupuje to już takie odchowane do daje dobra sianokiszonki, wysłodki toffi, śruta z koncentratem dla opasów, a jeśli trafiają się cielęta jeszcze na mleku to podaje niezmielone ziarno owsa z pasza granulowana pełno porcjowa dla cieląt. Owies dostają do momentu gdy nie pojawia się w kale całe . Re: Cielęta – żywienie , pytania i porady. W gospodarstwach ekologicznych prowadzących chów bydła mięsnego w cyklu zamkniętym podstawową paszę objętościową w żywieniu krów mamek z cielętami i. W mieszankach treściwych, używanych w opasie buhajków, można z powodzeniem stosować również inne gatunki zbóż: kukurydzę, pszenicę, owies , . W odchowie cieląt istotną rolę odgrywa bardzo wiele czynników, jednak najistotniejszym, wpływającym na właściwy rozwój cieląt jest ich żywienie.

Odchów zdrowych i prawidłowo rozwiniętych cieląt decyduje o efektywności hodowli i użytkowaniu bydła. Zalicza się ono do pasz treściwych niskobiałkowych, wśród których możemy wyróżnić zboża konsumpcyjne (pszenica, żyto) i pastewne ( owies , jęczmień). Sorgo stosowane jest głównie w tuczu trzody w ilości do dawki, a także w żywieniu bydła zastępując kukurydzę.

Prawidłowy odchów – już od pierwszych godzin życia – wpływa korzystnie na wzrost cieląt , ich zdrowotność oraz rozwój tych narządów, które w wieku produkcyjnym zdecydują o wartości użytkowej bydła. Szczególnie ważny jest okres żywienia cieląt pokarmem płynnym, gdy nie mają one jeszcze w pełni . Cielę powinno pobierać paszę już w drugim tygodniu życia – pasze treściwe, takie jak starter w formie granulatu, kukurydza, owies i jęczmień. Taka mieszanka wpływa korzystnie na rozwój przedżołądków.

Zaleca się podawać owies i jęczmień gnieciony, natomiast ziarno kukurydzy najlepiej pobudza . Zbyt intensywne żywienie , podobnie jak w przypadku bydła mlecznego, grozi . Produkcja zwierzęca: Hej Mam pytanko jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o hodowlę bydła.

Owies gnieciony i siano wpływa na rozwój żwacza który decyduje o produkcji mleka w przyszłości obok rozwoju gruczołów mlecznych. W żywieniu trzody zboża należą do najczęściej stosowanych komponentów mieszanek. Ich udział często przekracza ponad udziału dawki pokarmowej w zależności od systemu żywienia świń. Niektóre zboża, takie jak owies i jęczmień, bogate są jednakże w witaminy z grupy B. Chcąc uzyskać wysokie przyrosty dzienne oraz wysoką jakość żywca rzeźnego konieczny jest intensywny poziom żywienia opasów bydlęcych. Natomiast w mieszankach stosowanych w opasie buhajków, można z oczywiście używać również inne rodzaje zbóż: pszenżyto, pszenicę, kukurydzę, owies.

Granulat podstawą prawidłowego żywienia cieląt. Owies zaś – z powodu wyższej niż w przypadku innych zbóż – zawartości cukrów i tłuszczu jest bardzo chętnie pobierany przez cielęta. Za gotowe do odsadzenia uważa się cielęta , które przez 2–kolejne dni pobierają około kg pasz treściwych dziennie. Obecnie na świecie owies wykorzystywany jest w różnych gałęziach przemysłu, a przede wszystkim w przemyśle: spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym , chemicznym oraz tradycyjnie w paszowym. Więcej o znaczeniu i sposobach wykorzystania owsa w żywieniu człowieka i kosmetykach dowiedzą się Państwo na . Największe zastosowanie ma w żywieniu koni, tak hodowlanych jak i roboczych.

Ziarno owsa jest dobrą pasza w żywieniu rozpłodników (ogierów, buhajów, knurów).