Kiedy siać zboże jare

Zbliżająca się wiosna wyraźnie daje się odczuć i siew zbóż jarych nie powinien być odkładany w czasie. Pszenżyto jare powinno się wysiać też możliwie jak najwcześniej. Opóźnienie terminu siewu do dni jest jeszcze dopuszczalne, ale dalsze opóźnienia znacznie obniżają plon.

Jednak, kiedy nie możemy wjechać w pole i, gdy termin siewu musi się opóźnić, wtedy należy zwiększyć normę wysiewu o 10 . Zbliża się czas, gdy będziemy siać zboża jare.

Właściwe wybranie terminu ma wpływ na wielkość plonu. Czym się kierować, wybierając konkretną datę? Dlatego optymalny termin ich siewu zależy głównie od długości trwania zimy i waha się w granicach od marca do kwietnia. Dodatni wpływ wczesnego terminu siewu na plonowanie zbóż . Małe wymagania środowiskowe, dość duża odporność na choroby, duży potencjał plonowania i wysoka wartość pokarmowa sprawiają, że stało się ono konkurencyjne dla innych gatunków zbóż.

Owies jest jedynym gatunkiem zboża, który w polskich warunkach nie ma odpowiednika formy ozimej. Należy do zbóż jarych , które uzyskują pełną zdolność do rozwoju w czasie jednego okresu wegetacji, dzięki czemu po wysianiu wiosną można się spodziewać plonów jeszcze w tym samym okresie wegetacyjnym. Wyjaśniamy, kiedy siać , by mieć duże plony.

Obecnie () zmniejsza jego plony. Jęczmień wysiewany jest najczęściej po pszenicy i pszenżycie. Termin siewu () kraju, – dlatego w środkowo-zachodniej . Sprawdź, jak i kiedy siać żyto ozime i jare.

Dowiedz się o najlepszych terminach na siew żyta jarego i ozimego. Najlepsza technika wysiewu tego zboża. Charakteryzuje się największą tolerancyjnością wśród zbóż jarych na opóźnienie terminu siewu, dlatego należy wysiać go w następnej kolejności po.

C jest jeszcze niewielkie. Zalecane terminy siewu poszczególnych zbóż jarych rozpoczynają się w połowie marca, jednak są one uzależnione od regionu Polski. W pierwszej kolejności sieje się owies, następnie jęczmień oraz pszenicę. Optymalne terminy wysiewu owsa wahają się od marca do kwietnia.

Zresztą te zboże sieje się na słabych glebach, bo jaki jest sens siewu na dobrych glebach gdzie z powodzeniem można uprawiać pszenice. Jerzy w tym roku pierwszy raz planuje siać pszenżyto jare , powiadasz, że chwastox wystarczy? Najsłabsza ozimina plonuje lepiej niż najlepsza jarka” – to powiedzenie pokutuje wśród plantatorów zbóż nie od dziś.

Widać to dobrze w strukturze zasiewów, gdzie zboża ozime królują od lat. Słabsze plonowanie jarych form pszenicy, jęczmienia czy pszenżyta wynika głównie z krótszego okresu rozwoju .

Porównanie plonów zbóŜ ozimych i jarych. Owies pszenica jarapszenŜyto jare jęczmień. Wymagania klimatyczne owsa. Owies jest zaliczany do roślin klimatu umiarkowanego i wilgotnego, nie znosi duŜych mrozów, odporny na przymrozki wiosenne.

Możliwy termin siewu niektórych roślin jarych jest uzależniony najbardziej od temperatury gleby. Są na to wrażliwe ziemniaki, kukurydza, soja i buraki cukrowe , ale w przypadku zbóż jarych nie ma to większego znaczenia. Pszenica czy pszenżyto jare najczęściej przypadają po burakach. Jeżeli przedplon jest wcześnie zbierany, to siejemy jeszcze formę ozimą, a kiedy późno schodzi z pola – przewódkę. Obsada pszenicy musi wynosić 400–4roślin na metrze kwadratowym.

Gleby są dość zasobne w składniki pokarmowe, bo stosujemy . Aby ograniczyć dużą naturalną zdolność jęczmienia do krzewienia, korzystniej jest go siać w wąskie rzędy (10– cm). W porównaniu do zbóż ozimych, jare mają zdecydowanie krótszy okres wegetacji. Dlatego wczesny termin siewu w ich agrotechnice jest tak ważny i jest jednym z podstawowych warunków uzyskania wysokiego plonu. W przypadku braku stanowisk jęczmień browarny można wysiać nawet po pszenicy uprawianej po dobrym przedplonie.

Bojko – jako zboże jare – można siać na wiosnę bardzo wcześnie, jak tylko pozwolą warunki agrometeorologiczne, ponieważ odmiana od- porna jest na wymarzanie. Zboża jare zajmują ważne miejsce w płodozmianie. Im późniejszy siew tym niższy plon. Jęczmień jary jest gatunkiem najbardziej tolerancyjnym, ale – tak jak i inne zboża jare – wyżej plonuje, gdy wysiejemy go na przełomie marca i kwietnia.

Do odmian bardziej tolerancyjnych na opóźniony siew należy np: Jasna, Tybalt, ale gdy opóźnienie siewu jest zbyt duże lepiej jest wysiać jęczmień jary.