Chowacz galasówek w rzepaku

Do najgroźniejszych gatunków atakujących rzepak zalicza się: chowacza galasówka (ma on dwie rasy biologiczne: jesienną i wiosenną), chowacza granatka, chowacza brukwiaczka, chowacza czterozębnego i chowacza podobnika. Chowacz galasówek w rzepaku ozimym. Próg szkodliwości rozpoznawanie owada, skuteczne zwalczanie, próg szkodliwości w rzepaku ozimym.

Głównymi szkodnikami, które uszkadzają rzepak w okresie jesiennego rozwoju roślin są pchełki ziemne (czarna, falistosmuga, smużkowana), pchełka rzepakowa, chowacz galasówek , gnatarz rzepakowiec i śmietka kapuściana. Wiosną największe szkody w uprawie rzepaku wyrządzane są zwykle przez chowacza .

Omówimy przezimowanie rzepaku , oraz zagrożenia które już dostrzegamy w. Pierwszy poradnik w tym roku. By jak najskuteczniej walczyć z tymi szkodnika- mi, warto znać biologię tych owadów, gdyż taka. Wykazały one duże różnice w stopniu uszkadzania odmian rzepaku ozimego przez wszystkie ważniejsze szkodniki: chowacza brukwiaczka, chowacza czterozębnego, słodyszka rzepakowego, chowacza podobnika, pryszczarka kapustnika, chowacza galasówek i śmietkę kapuścianą.

Odmiany rzepaku ozimego bardzo . Poznaj objawy występowania i zwalczanie tego szkodnika. Szkodliwość, opis i zdjęcia chowacza galasówka.

Galasówka można spotkać powszechnie w całym . Jesienią na młodych siewkach i roślinach rzepaku najbardziej aktywnie żerują następujące szkodniki: tatniś krzyżowiaczek, rolnice, chowacz galasówek , gniatarz rzepakowiec, pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana, ślimaki. Tatniś krzyżowiaczek to motyl, a szkodliwą formą są gąsienice. Liście rzepaku może uszkadzać również klika innych gatunków pchełek, określanych jako pchełki ziemne. Charakterystyczne narośla na szyjce korzeniowej lub korzeniu głównym (tzw. galasy) świadczą o żerującej wewnątrz larwie chowacza galasówka. W okresie jesiennego rozwoju zagrożenie dla upraw rzepaku ozimego stanowią: pchełki ziemne, pchełka rzepakowa, chowacz galasówek , gnatarz rzepakowiec, mszyca kapuściana, miniarka kapuścianka i śmietka kapuściana, a w ostatnim okresie rolnice, piętnówki, bielinki i tantniś krzyżowiaczek.

Szkodniki wiosenne: Szkodniki łodyg rzepaku : . Do szkodników rzepaku należą m. W tym sezonie zaobserwowano większą presję kolejnych gatunków, jak tantniś krzyżowiaczek (na zdjęciu), bielinek kapustnik czy mączlik . Jesienią największym zagrożeniem rzepaku ozimego są: pchełka rzepakowa, pchełki ziemne, chowacz galasówek , gnatarz rzepakowiec, miniarka kapuściana, śmietka kapuściana, tantniś krzyżowiaczek i ślimaki. Jest to niezawodny sposób na monitorowanie pierwszych nalotów i aktywności szkodników. Ze względu na ocieplenie się klimatu wzrosło nasilenie szkodników jesiennych w rzepaku , zwłaszcza rolnic, śmietki kapuścianej, mszyc, chowacza galasówka , ślimaków oraz gryzoni. Dotychczas ochrona tej rośliny przed szkodnikami przeprowadzana była głównie wiosną, . Kolejną dosyć dużą grupą szkodników rzepaku są chowacze: chowacz brukwiaczek, chowacz podobnik, chowacz czterozębny, chowacz galasówek , pryszczarek kapustnik.

Objawami żerowania tego . Rośliny rzepaku narażone są na patogenny od momentu siewu, aż do osiągnięcia dojrzałości technicznej nasion.

Potencjalnie w okresie jesieni zagrażają roślinom rzepaku : rolnice, pchełki: czarna, falistosmuga, smużkowata, rzepakowa, chowacz galasówek , ślimaki, tantniś krzyżowiaczek, śmietka . W maju do początku czerwca w czasie kwitnienia w uprawach rzepaku pojawia się chowacz podobnik a następnie w fazie zawiązywania się łuszczyn pryszczarek kapustnik znacząco obniżając plony rzepaku. W końcowej części wegetacji, może zaatakować rzepak mszyca kapuściana. Największe zagrożenie dla rzepaku ozimego wiosną stanowią chowacze łodygowe tj. Prawidłowe prognozowanie pojawienia się i zwalczanie tych szkodników możliwe jest jedynie przy zastosowaniu metody „żółtych naczyń” w odległości nie mniejszej niż 20 . Chrząszcz tego gatunku jest długości 3—mm, barwy czarnej, matowej.

Beznogie larwy są białe z ciemną głową, długości około mm, wygięte rogalikowato. W końcu sierpnia lub we wrześniu samice składają jaja w szyjkę korzeniową młodych . PRYSZCZAREK KAPUSTNIK – Dasyneura brassicae Winn. Jesienią na uprawach rzepaku żeruje wiele szkodników, jednak najczęściej występują: pchełki, chowacz galasówek , gnatarz, śmietka kapuściana oraz ślimaki. Ceutorhynchus pallidactylus Marsh.

Powodują one duże straty, uszkadzając młody rzepak , a brak szybkiej decyzji o wykonaniu zabiegu prowadzi często do całkowitego zniszczenia plantacji. Chrząszcze przelatują na pola rzepaku wiosną w okresie tworzenia się pąków kwiatowych, gdy temperatura osiągnie około o C. Szkody pośrednie powodowane przez chowacza podobnika . Tym razem poruszamy temat jesiennych szkodników rzepaku. Jakie szkody powodują gnatarz rzepakowy, pchełka rzepakowa, mszyca kapuściana, miniarka kapuściana, chowacz galasówek , śmietka kapuściana? Czy nie zapominacie o takich gatunkach jak tantniś krzyżowiaczek, bielinek kapustnik czy . W fazie zawiązywania i początkowego wzrostu łuszczyn w uprawie rzepaku pojawiają się szkodniki łuszczynowe, a więc chowacz podobnik oraz pryszczarek kapustnik.

Rośliny zaatakowane przez chowacza galasówka słabiej się rozwijają i są podatniejsze na przemarzanie.