Chów ekologiczny kur

Chów drobiu w gospodarstwach ekologicznych. Do drobiu zaliczane są ptaki gospodarskie hodowane w celu uzyskania z nich jaj, mięsa i pierza. Wyodrębnia się drób grzebiący – kury , indyki, perlice i przepiórki japońskie oraz drób wodny – kaczki i gęsi. Rasy kur , indyków i kaczek dzieli się na następujące typy użytkowe:.

Patrząc od prawej strony mamy oznaczenia: kodu fermy, kod zakresu działalności, kod powiatu, województwa, literowe oznaczenie kraju, a pierwsza cyfra oznacza system chowu kur. I tak po kolei interpretujemy: „0” – chów ekologiczny – zwierzęta które zniosły dane jajko były hodowane na świeżym .

Z drugiej strony wyższość chowu naturalnego nad zwykłym nie jest wcale taka pewna, ze względu na raporty medialne o złym stanie systemów naturalnych. Wymogi wynikające z rozporządzenia UE dotyczącego ekologicznego chowu kur niosek różnią się w wielu kwestiach od konwencjonalnego chowu. Jakie jajka wybierać w takim razie?

Coraz więcej słyszy się o niehumanitarnym traktowaniu kur niosek. Mamieni jesteśmy przez producentów sielankowymi obrazkami na opakowaniach, a w rzeczywistości proc. Polsce stanowią te pochodzące od ptaków z chowu klatkowego.

To tylko niektóre z dylematów rolników, prowadzących chów drobiu. Rozmawiamy z Tomaszem Sobczykiem, zajmującym się dystrybucją i doradztwem w komponowaniu pasz dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

By zachęcić klientów do kupna ekobrojlerów, wydrukowaliśmy m. Klienci często nie wiedzą w jakich warunkach żyją kurczaki. My chcemy pokazać, że ekologiczny wychów z dostępem do powietrza, zielonej paszy i dużym wybiegiem, sprawia, że mięso ma doskonały . Intensyfikacja rolnictwa spowodowała, że konkurencja dla niewielkich ferm kur nieśnych stała się zbyt duża. Obecnie dąży się do powrotu tradycyjnych metod chowu , bliskich środowisku naturalnemu, bez wykorzystania nawozów . Ekologiczny chów kur niosek.

Dlatego, w odróżnieniu od chowu konwencjonalnego, warunki są tu precyzyjnie określone. W jednym kurniku nie powinno być więcej niż 3niosek. Dodatkowo na każdy hektar ich liczba . Warunkiem ekologicznego chowu jest stworzenie ptakom hodowlanym warunków wybiegu na świeżym powietrzu oraz zapewnienie im żywienia składającego się wyłącznie lub w przeważającej części z komponentów naturalnych.

Oznacza to także (a nawet przede wszystkim) karmienie pokarmem. Te z zerem na początku są najdroższe, bo to chów ekologiczny , a kury mają dostęp do świeżego powietrza i naturalnego światła. Można powiedzieć, że zerówki, czyli jaja z chowu ekologicznego , to arystokracja wśród jaj. Kury hodowane w sposób tradycyjny, jak za naszych babć, czują się niczym w pięciogwiazdkowym hotelu.

W zerze jest tak, że wszystko jest naturalne: barwnik żółtek, trawa. Kury karmione są tym, co wytworzy gospodarstwo . Chów ekologiczny jest całkowicie naturalny. Karma dostarczana kurom pochodzi z produkcji ekologicznej tzn.

Miejsce chowu i wybieg muszą zostać zaaprobowane jako czynne ekologicznie , a kurczaki są pozyskiwane z hodowli ekologicznych. Kury żyją w trybie naturalnym dzień – noc . Poleca się tu kogutki rodzimych ras kur tj. Zielononóżkę i Żółtonóżkę kuropatwianą oraz Rhode Island Red (nazywana potocznie Karmazynem) i Sussex, które wyróżniają się ruchliwością i dobrym wykorzystaniem zielonych wybiegów oraz zdrowotnością.

Bardzo dobrze sprawdzają się w chowie ekologicznym mieszańce . Wymogi i przepisy dotyczące zakładania fermy drobiu nakładają na hodowców konkretne obowiązki. W ekologicznym chowie kur dotyczą one w głównej mierze zadbania o dobrostan ptactwa. Najlepiej, aby zwierzęta znajdujące się w gospodarstwie ekologicznym pochodziły z niego lub innych ferm tego typu. Razem z żoną planujemy założyć hodowle kur niosek.

I teraz pytanie co jest bardziej opłacalne chów ekologiczny czy wolonowybiegowy z góry mówię, że s. W Polsce hoduje się blisko milionów kur niosek. Są nie tylko zdrowsze, ale też pochodzą z hodowli, które dbają . Tak wygląda chów ekologiczny z wolnym wybiegiem. Proszę zwrócić uwagę , że. Kupując jajka zapewne zwróciłeś uwagę na cyfry, które są nadrukowane na skorupce. Pierwsza cyfra tego kodu oznacza to w jaki sposób kura była trzymana.

I tak: – chów ekologiczny , kury mogą być trzymane w kurniku lub na wolnym wybiegu. Muszą być karmione karmą ekologiczną.